Colorful Tumblr Themes
"A veces tendrás que ser tu propio héroe."
-(via nky9913)

O tú propio homicida..;)